Llengües, educació superior i recerca / Languages, higher education and research

Vila, F. Xavier (2017). «Le catalan comme langue de science». Table ronde presentat a Les enjeux du plurilinguisme pour les pratiques scientifiques : « Etre ou de ne pas être langues de science » : telle est la question? Groupe de travail « Langues et science »  du  Conseil Européen pour les Langues / European Language Council (CEL/ELC)., Université de Genève, 25 agost.
Vila, F. Xavier (2017). «Llengües, internacionalització i  excel·lència a l’ensenyament superior:  alguns models europeus per a les universitats catalanes». En El multilingüisme en blanc i negre. Actes de la II Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra. Barcelona 10 i 11 de novembre del 2016, editat per Càtedra Pompeu Fabra, 53-83. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
Vila, F. Xavier (2017). «Les llengües mitjanes com a llengües acadèmiques: situació i perspectives». En El català, llengua mitjana europea. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística, editat per Albert Bastardas-Boada, Emili Boix-Fuster, i Rosa Maria (coord.) Torrens Guerrini, 235-65. Barcelona: Octaedro.
Bretxa, Vanessa, Llorenç Comajoan, i F. Xavier Vila (2016). «Is science really English monoglot? Language practices at a university research park in Barcelona». Language Problems and Language Planning 40, núm. 1 : 47-68. .
Vila, F. Xavier, i Vanessa Bretxa, ed. (2015). Language Policy in Higher Education: The Case of Medium-sized Languages. Bristol, UK: Multilingual Matters.
Vila, F. Xavier (2015). «Language Policy in Higher Education in Medium-Sized Language Communities: An Introduction». En Language Policy in Higher Education: The Case of Medium-sized Languages, editat per Vanessa Bretxa i F. Xavier Vila, 1-14. Bristol, UK: Multilingual Matters.
Vila, F. Xavier (2015). «Medium-Sized Languages as Viable Linguae Academicae». En Language Policy in Higher Education: The Case of Medium-sized Languages, editat per Vanessa Bretxa i F. Xavier Vila, 180-210. Bristol, UK: Multilingual Matters.
Vila, F. Xavier, Vanessa Bretxa, i Llorenç Comajoan (2014). «¿En qué lenguas se hace ciencia? La gestión del multilingüismo en el Parc Científic de Barcelona». International Journal of Organizations – Revista Internacional de Organizaciones, 13 : 111-34.
Vila i Moreno, F. Xavier Vila, Vanessa Bretxa i Riera, i Llorenç Comajoan i Colomé (2012). «Llengües i globalització en el món de la recerca: els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona». Caplletra. Revista Internacional de Filologia 52, núm. 35-64.
Vila, F. Xavier (2011). «Language-in-education policy». En Democratic Policies for Language Revitalisation: The Case of Catalan, editat per Miquel Strubell i Emili Boix-Fuster, 119-49. London: Palgrave Macmillan.
Anuncis
%d bloggers like this: