Agenda

2017-2018

Data  

Date

Acte

 Event

Lloc

Place

 19/04/2018  

Conferència: “Llengua, societat i tractament de la diversitat lingüística”

 

 I Jornada d’Interculturalitat, diversitat lingüística i immigració, reptes per a l’educació i el treball social
 13/04/2018 Conversa sobre llenguatge juenil a “Estat de Gràcia”, dirigit per Roger de Gràcia Catalunya Ràdio
16/03/2018 Presentació de Les veus del professorat  Universitat de Barcelona
 14/03/2018  Sociolingüística i política lingüística a l’espai neerlandòfon  Universitat de Barcelona
24-25/08/2017 Taula rodona “Langues et science” Universitat de Ginebra

 

2016-2017

Data  

Date Acte

 Event

Lloc

Place

 7/07/2017  Plenària: «Who does (not) speak Castilian in Catalonia? Demolinguistic reality and the study of language variation in Catalonia» «Languages across the Iberian Peninsula». Universität von Humboldt, Berlin, 7th July
 5/07/2017  Plenària: «Agency in language policy revisited» Sociolinguistics Summer School 8 – COST New Speakers Training School · Barcelona, 4th-7th July 2017
29-30/06/2107 Ponent als panels: Linguas oficiais no ámbito educativo; Linguas oficiais nos medios de comunicación; i Linguas oficiais nas actividades e servizos culturais e na vida económica Foro de debate sobre a Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias
12/05/2017 Plenària: «The higher education linguistic model in Catalonia : origins, rationales, achievements and challenges» «Symposium sur l’immersion 2017 Immersion Symposium»

Institute of Official Languages and Bilingualism,

University Of Ottawa

12/5/2017

 

 3/05/2011 «La situació actual de la llengua», a càrrec de F. Xavier Vila (UB) i Ramon Sistac (UdL) V Filcat UAB, Aula Magna, Bellaterra
 19/4/2017 «Els canvis sociolingüístics durant l’adolescència: un estudi de trajectòries vitals a Catalunya». Vanessa Bretxa, F.Xavier Vila, Llorenç Comajoan i Josep Ubalde.

 «Cap a una reconceptualització dels actors en les polítiques lingüístiques». F. Xavier Vila

  I Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes i Minoritzades UB i UVic
25/11/2016 Presentació i comentaris a la ponència de Matthias Brenzinger «Eleven official languages: Assessing the performance of South Africa’s Language policies» Simposi internacional «Llengües i estatus – L’oficialitat importa?» organitzat per Linguapax International, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

18/11/2016

 

Comunicació: «Algunes dades i algunes reflexions sobre l’àmbit socioeconòmic» Simposi “Català: Estat de la qüestió o qüestió d’Estat

Fundació Catalunya, Barcelona

 

17/11/ 2016

 

Conferència: «L’evolució social de la llengua catalana:
algunes dades i algunes reflexions»
XLII Curs eivissenc de cultura, La normalització pendent, de l’Institut d’Estudis Eivissencs. Al Club Diario de Ibiza, Eivissa

 

11/11/2016 Ponència invitada. «El multilingüisme en blanc i negre: les dades» Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra “El multilingüisme en blanc i negre”, UPF Barcelona

 

16/9/2016

 

«Com es poden gestionar els conflictes lingüístics? Un cop d’ull a “Por una territorialidad lingüística” de Philippe Van Parijs» Seminari CUSC de sociolingüística i política lingüística (2016-2017)

Curs 2015-2016

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
7/7/2016 Balanç global i perspectives de futur. Punts forts i punt febles de la situació de la llengua catalana: Miquel-Àngel Pradilla i F. Xavier Vila IV Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana. “Polítiques lingüístiques per a una llengua amb futur”, Ateneu Barcelonès
23/6/2016 Ponencia inaugural: El marco de la variedad lingüística europea Encuentro Hitzargiak – Lenguas que se iluminan mutuamente. Donosti-San Sebastián (23-24 junio)
18/6/2016 The status of languages in a hypothetical Catalonian nation state: agents and arguments in a public debate. Vila, F. Xavier; Sendra, Montse 21 Sociolinguistics Symposium, Universidad de Murcia 15-18/6/2016
17/6/2016 Multilingualism in motion? The  evolution  of  language practices,   language confidence and language attitudes  among adolescents in Catalonia: a longitudinal study. Vila, F. Xavier; Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç; Ubalde, Josep 21 Sociolinguistics Symposium, Universidad de Murcia 15-18/6/2016
25/5/2016 Algunes dades per reflexionar sobre la política lingüística a la Catalunya (in)dependent Conferència – Debat ‘En guàrdia” amb Lluís de Yzaguirre. Ateneu Barcelonès (Resum a El nacional)
18/12/2015 L’empremta de Herder i Whorf en l’obra de Fishman Seminari del CUSC
  24/10/2015  Conferència: «Els reptes de la política lingüística educativa davant la cruïlla sociolingüística del català» XXVIII Curs de sociolingüística de la Nucia. Les llengües viatgen: migracions i multilingüisme

La Nucia, Alacant

  21/10/2015 Col·loqui-debat: «La situació de l’occità aranès», moderat per F. Xavier Vila Jornada acadèmica “Les llengües minoritàries i la seva protecció legal.”

Universitat de Barcelona

 18-19/09/2015 LEARNMe International COnference Budapest 2015 Budapest
 19/09/2015 Presentació del LEARNMe White Paper al comissari Tibor Navracsis Budapest

Curs 2014-2015

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
 22/07/2015  «La situació sociolingüística de la llengua catalana»  XIX Jornades internacionals per a professors de català de l’Institut Ramon Llull. UdL, Lleida
 17/07/2015  Presentació de les dades sobre coneixements, usos i grups lingüístics de l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Població 2013 III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, Ateneu Barcelonès
 12/06/2015  Diàleg cloenda de la Trobada «Perspectives i límits de les lleis de normalització lingüística» amb Rafael Castelló XIX Trobada Fòrum Vives de Serveis Lingüístics Universitaris de l’Institut Joan Lluís Vives, Alcoi
 04/06/2015  Conferència: «L’escola com a espai d’ús. Algunes reflexions sobre els usos lingüístics en el món escolar» Lliurament dels XXXVII Baldiri Reixac a les escoles, mestres i professors
 16/04/2015 Conferència «Les llengües mitjanes com a llengües acadèmiques»  XII Jornada de la SCATERM:
Presència del català en l’espai cientificotècnicQuina terminologia tenim, sense textos
especialitzats?
 5/02/2015  Conferència: «“No vull més fronteres!” Discursos i argumentacions sobre el principi de territorialitat lingüística en el capitalisme tardà» Jardunaldiak: Lurraldea-antolaketa, Soziolinguistika Lurraldea eta Hizkuntza. Erronkak & Tresnak. II. Jardunaldiak. Donosti
 16/01/2015  Llorenç Comajoan (Universidad de Vic), Xavier Vila (Universitat de Barcelona), Vanessa Bretxa (Universitat de Barcelona) & Josep Ubalde (Universitat de Barcelona) Longitudinal trends in linguistic confidence in Catalan and Spanish in primary and secondary education 14-16 January 2015: Bilingualism in the Hispanic and Lusophone World, Universiteit Leiden
 1o/12/2014 Taula rodona “El català i el repte de la internacionalització de la universitat” Cicle “1714: El català i la universitat”, ‘Aula Magna de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona
 20/11/2014  F. Xavier Vila (Universitat de Barcelona) and Isidor Marí (Institut d’Estudis Catalans) : De la sociolingüística del conflicte a la sociolingüística del multilingüisme: visions passades, presents i futures del contacte de llengües / From conflict sociolinguistics to the sociolinguistics of multilingualism: past, present and future paradigms Cloenda 40è aniversari SOCS / 2nd International Symposium on
New Speakers in a Multilingual Europe:
Opportunities and Challenges
 20/11/2014  Francesca Walls, F. Xavier Vila i Moreno: “Twice a new speaker? The values and social fields which favour Catalan acquisition”  2nd International Symposium on
New Speakers in a Multilingual Europe:
Opportunities and Challenges
  18/10/2014  Taula rodona de presentació del Correllengua 2014  Torredembarra

Curs 2013-2014

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
Llorenç Comajoan, Josep Ubalde, Vanessa Bretxa  i F. Xavier Vila”Linguistic self-confidence by primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study”  Sociolinguistics Symposium 20, University of Jyvaskylla, Finland
10/5/2014 Ponència«Els reptes en política lingüística educativa en una Catalunya independent», durant l’acte de lliurament de la XIII edició dels premis Joan Coromines de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) Casal Pere Quart, Sabadell
 9/5/2014 Comunicació «Línies de recerca de l’equip RESOL», dins les Contribucions del CUSC en la recerca en sociolingüística, Actes 15è aniversari CUSC  Sala de professors, Facultat de Filologia, UB, Barcelona
 7/5/2014  Participació en taula rodona: «Transferint coneixement: com expliquem la situació sociolingüística catalana al món», Actes 15è aniversari CUSC Sala de professors, Facultat de Filologia, UB, Barcelona
 5/04/2014  Comunicació: «Les llengües dins l’aula: una perspectiva longitudinal», amb Vanesa Bretxa   IV Simposi d’ensenyament de català a no-catalanoparlants, Universitat de Vic
 4/04/2014 Comunicació: «L’impacte de l’escola en la millora de l’autoconfiança en català», amb Alba Pérez i F. Xavier Vila  IV Simposi d’ensenyament de català a no-catalanoparlants, Universitat de Vic
28/2/2014 Ponència: «Les llengües mitjanes com a llengua acadèmica: límits i possibilitats» 4t Simposi «Iniciativa Catalana de Sociolingüística», IEC Barcelona
  17/12/2013   Ponència: «Language policy in Catalonia: between management and rationales» International Sminar on Language Policy – INLEPS “Global perspectives on language education policy” 2013  Depart. Filología Inglesa y Alemana, Universidad de Granada
 12/12/2013  Presentació «Els projectes de Resol» (vídeo), II Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2013)  Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
23/11/2013 Ponència «Per avançar en l’ús: Reflexions aplicades entorn dels canvis dels comportaments lingüístics», I Jornades de Dinamització adreçades al personal del CPNL Barcelona
20/11/2013 «Les polítiques lingüístiques educatives catalanes durant la pròxima dècada: reptes i vies de solució», 2013 UdL International Conference on Linguistic and Cultural Transfer:
Language, Instruction, and Translation
 Universitat de Lleida, Lleida
09/11/2013 Xerrada: «Situació i perspectives per al català», org. PROCAT
01/11/2013 «Making linguistic diversity sustainable in a postnationalist scenario: the case of Catalan» CUNY, New York
28/10/2013-01/11/2013 Doctoral Seminar «Managing linguistic diversity in a medium-sized language community. Lessons from the Catalan experience» CUNY, New York
17/10/2013 Comunicació: «Linguistic ideologies of Greeks in a transnational context of official bilingualism, a chance for endangered language varieties of Greece?», amb Helena Torres – International Conference on Endangered Languages in Europe Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, Minde, Portugal
21/09/2013 Xerrada: «Les llengües a Catalunya: on som i on podem anar», Mercat de les Lletres d’Igualada, org. APLEC Auditori del Museu de la Pell, Igualada
21/09/2013 «Evolució del coneixement i l’ús del català», amb Natxo Sorolla. Dins II Jornada sobre llengua i societat als territoris de parla catalana Calaceit

Curs 2012-2013

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
18-20/07/2013 “Languages in Higher Education Systems in Medium-sized Language Communities”, Nitobe Symposium 2013: “English-medium Instruction in non-English-speaking universities” Center for Research and Documentation on World Language Problems, Reykjavík, Iceland
19/06/2013 “Cap a on podem anar: situació sociolingüística actual i perspectives davant d’un canvi d’estatus polític de Catalunya” Conferència de cloenda del Màster de Llengües aplicades Universitat de Lleida
15/06/2013 “Les llengües en el nou Estat”, Tallers per la Llengua Biblioteca Vapor Badia de Sabadell
12/06/2013 Diversitat lingüística a la nostra ciutat: pistes i suggeriments per a l’acció educativaDiàlegs: Diversitat lingüística i cultural del Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona Sala d’actes, Institut Municipal d’Educació, plaça d’Espanya 5, planta 1a
6/06/2013 L’avaluació de la implantació de la normativa: perspectives metodològica i social” I Jornada d’Estudi de la Implantació de la Normativa Universitat Pompeu Fabra, Campus del Poblenou
Roc Boronat, 138. Aula 52.023
5/06/2013 Llengua: on som i on volem anar” Cicle. Qüestions d’Estat. Reflexions per al país del futur Seu nacional d’Òmnium Cultural,Barcelona
31/01/2013 “La promoció de l’ús lingüístic en contextos escolars: algunes lliçons des dels Països Catalans” (veg. presentació 2013 1 31 Cat i Basc Arrue v2 i text en català) Jornada del Kluster de Sociolingüística basc / Soziolinguistika Klusterra Jardunaldia Kursaal, Donosti/San Sebastián
16/01/2013 Taula rodona i seminari amb Albert Branchadell: “Independència i oficialitat”. Sessió de la Societat Catalana de Sociolingüística Institut d’Estudis Catalans
23/11/ 2012 Seminari «Empresa i multilingüisme, els reptes de la internacionalització, el turisme i la diversitat lingüística» (coorganització) British Council, Barcelona
20/11/ 2012 Taula rodona «Les llengües a Catalunya: Propostes i perspectives» (coorganització i cloenda) Capella, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
19/11/2011  XXè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 20) «El català entre les llengües d’Europa» (coorganització i cloenda) Capella, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
16/11/2012 Conferència: «La recerca sociolingüística educativa escolar als Països Catalans», Jornada de Sociolingüística de l’IEI  Aula Magna, Institut d’Estudis Ilerdencs, Universitat de Lleida
 6/11/2012, 19h Xerrada “Competència lingüística i ús social del català” (veg. la presentació)  Aula Magna, Facultat de Flologia, Universitat de Barcelona
19/10/2012 Jornada «El multilingüisme i la gestió lingüística en els mitjans de comunicació» i Seminari «Language Rich Europe in the media» Sala de professorat, Facultat de Flologia, Universitat de Barcelona

Curs 2011-2012

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
21-24/8/2012 Sociolinguistics Symposium 19 Freie Universität Berlin
7/6/2012 Language Rich Europe – Una Europa rica en llengües.Tendències en les polítiques i les pràctiques lingüístiques. Centre d’Art Santa Mònica
 12-13/09/2011 “Language policy and Education in Catalonia” in Sharing polarized cities: coping with language as a political cleavage. Brussels, Universitaire Stichting – Fondation universitaire

Curs 2010-2011

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
21/06/2011 El català com a llengua científic: reptes i possibilitats Simposi: La posició de les llengües mitjanes com a eines científiques Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
31/05/2011 El sistema mundial de lenguas: ¿algún lugar para las lenguas medianas?Jornadas sobre sociocomplejidad Universidad Nacional Autónoma de México-Universitat de Barcelona
29/03/2011 Contact induced changes in preadolescents’ Catalan in Catalonia: impact of demolinguistics and school model National University of Ireland, Galway
28/03/2011 Vila i Moreno, F. Xavier: “Language choice and practice among preadolescents in Catalonia: impact of  demolinguistics and the school model”:NUIG Language Planning Symposium – Minority Ethnolinguistics: The Individual in Society. National University of Ireland, Galway
29/01/2011 Vila i Moreno, F. Xavier: “Projecte RESOL: canvis lingüístics en el pas de primària a secundària”I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
28/01/2011 Vila i Moreno, F. Xavier, Natxo Sorolla i Imanol Larrea: “Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya”I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
22/11/2010 Organització i ponències a:18 Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona
11/11/2010 Vila i Moreno, F. Xavier i Vanessa Bretxa: Els efectes lingüístics del pas de l’ensenyament primari al secundariJornades “El català mola? Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
21/10/2010 Presentació del llibre Les majorités fragiles et l’éducation: Belgique, Catalogne, Irlande du Nord, Québec, de Marie Mc Andrew Universitat de Barcelona
7/10/2010 Vila i Moreno, F. Xavier, Llorenç Comajoan Colomé, i Eva Gomàriz i Auró. 2010. “Patterns of language use in Catalan, Spanish, and Tamazight by students in Osona.”, Minority Languages in Europe: Successes and Challenges University of Indiana
11/09/2010 Antoni Milian i Massana, , F. Xavier Vila i Moreno i Ferran Requejo. “La llengua catalana i la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Anàlisi i perspectives.” Institut d’Estudis Catalans, Barcelona

Curs 2009-2010

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
7-10/6/ 2010 Paper: Challenging dichotomies: on the uselessness of a general majority/minority languages opposition Who needs languages?Micro and macro perspectives into language education policiesUniversity of Jyväskylä, Finland, 7-10 June 2010
28/5/2010 Seminar on education in Luxembourg, Brussels and Barcelona Brussels
20/4/201 Conferència: Elements Internacionalització
de portes endins
(Internationalization at Home):
implicacions per a la UB
I Seminari d’internacionalització de la Universitat de BarcelonaFacultat d’Econòmiques
5/10/2009 Conferència: Llengua i immigració davant del Ple la Secció de Filosofia i Ciències Socials Institut d’Estudis Catalans, Barcelona

Curs 2008-2009

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
18-20/6/2009 No longer alone: Impact of allophone children in interpersonal language uses in primary education contexts inCatalonia (amb Eva  Gomàriz)Degree of success. Evaluating the in vivo results of terminological reforms in small communities of users (ambMarina Nogué) Language Policy and Language Learning conference,  Limerick, Éire
5/6/2009 Taula rodona: Reptes i actuacions per al model lingüístic educatiua Catalunya Situació sociolingüísticaa l’ESO:reptes i línies d’actuació,Parc Científic de Barcelona
6, 7/4/2009 Seminar: Katalanische Sprache, Literatur und Kultur Humboldt-Universität zu Berlin
19/12/2008 Seminari Llengües mitjanes, CUSC-UB/PCB Hotel Silken, Barcelona
6/11/2008 Ponència: Bèlgica Situació i perspectives del plurilingüisme a Europa. València
7/10/2008 Table ronde avec Jean Quirion sur implantation de terminologie Sommet de Terminologie 2008. Gatineau, Québec
24/8/2008 Language-in-education policies in the Catalan language area: models, results and challenges AILA 2008, Essen, Deutschland

Curs 2007-2008

Data / Date Acte / Event Lloc / Place
22/5/2008 The degree of success: Assessing the implantation of terminological innovations GLAT – BREST 2008 Terminology : discourse, technology and social partners
14/4/2008, 19h Presentació de Boix-Fuster, Emili, Marina Àlamo, Mireia Galindo, i F. Xavier Vila i Moreno. 2007. Corpus de varietats socials. Materials de treball. Barcelona: Universitat de Barcelona. Sala de Graus, Facultat de Filologia, Universitat de Bracelona
3/4/2008 Irrelevant limits? Some data about the role of ethnolinguistic boundaries in group formation in a non polarized society SS17, Amsterdam
??/3/2008 Plurilingualism in Catalan schools Babylon, Tilburg Universiteit
6/3/2008 The sociolinguistic situation of Catalan today Fryske Akademy, Ljouwert, Friesland, Nederland
29/2/2008 Potencialidades y límites de la promoción de la lengua en el sistema educativo: lecciones (¿extrapolables?) a partir del caso catalán Soziolinguistika Klusterraen I. jardunaldia, Donostia, Euskadi
28/2/2008 Els models de sistema lingüístic mundial de Louis-Jean Calvet i Abram de Swaan(amb Llorenç Comajoan) Seminari LSC
8/2/2008 Estudis d’implantació terminològica. Una aproximació en l’àmbit dels esportsF. Xavier Vila i Moreno Tallers “Els divendres, compartim coneixement” TERMCAT
Anuncis
%d bloggers like this: