CV breu en català

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1989) i doctor en Lingüística per la Vrije Universiteit Brussel (1996).

Professor titular de Sociolingüística catalana i llengua catalana del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

Director del CUSC Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona des de l’abril del 2010. Anteriorment, secretari del CUSC.

Primer director de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos del català) de l’Institut d’Estudis Catalans (2004-2009) i membre del Consell Permanent de la Xarxa des del 2009.

Membre del consell de redacció de Revista de Llengua i Dret i de LSC – Llengua, Societat i Comunicació.

A més de diverses universitats de l’àrea lingüística catalana, ha impartit docència a la Von Humboldt Universität (Berlín) i al Graduate Center de la City University of New York.

Autor de diversos llibres i altres publicacions.

Membre de la Societat Catalana de Sociolingüistes, filial de l’IEC.

%d bloggers like this: