Llibres / Books

Bretxa, Vanessa, Llorenç Comajoan, i F. Xavier Vila. 2017. Les veus del professorat. L’ensenyament i la gestió de les llengües a secundària. Barcelona: Horsori.

Vila, F. Xavier i Bretxa, Vanessa (ed.). 2015. Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Language Communities.   Bristol (UK) · Tonawanda (NY) · North York (CAN):  Multilingual Matters.

Vila, F. Xavier (ed.). 2013. Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges.  Bristol · Buffalo · Toronto, UK:  Multilingual Matters.

Vila, F. Xavier i Eulàlia Salvat (ed.). 2013Noves immigracions i llengües. Barcelona: MRR Editorial.

Vila i Moreno, F. Xavier (ed.).2012. Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Vila i Moreno, F. Xavier (ed.).2011. L’Avaluació de les habilitats d’expressió oral en català: tendències i evolució. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Xarxa CRUSCAT.

Montoya Abat, Brauli, F. Xavier Vila i Moreno i Eva Gomàriz i Auró (eds.) 2010 La revernacularització del valencià a la ciutat d’Alacant. Actes de la Jornada d’estudi i debat «Llengua, educació i revernacularització: el valencià a la ciutat d’Alacant», Alacant, 9 i 10 de març de 2007. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Vila i Moreno, F. Xavier (dir.) i Eva Gomàriz i Auró (coll). 2009. Estudis de demolingüística. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Galindo Solé, Mireia, amb la col·laboració de F. Xavier Vila i Moreno. 2008. Les llengües en joc, el joc de les llengües. L’ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya. Lleida: Pagès editors.

Vila i Moreno, F. Xavier (dir.), Marina Nogué Pich, i Ignasi Vila i Moreno. 2007. Estudis d’implantació terminològica. Una aproximació en l’àmbit dels esports. Vic; Barcelona: EUMO Editorial; TERMCAT Centre de Terminologia.

Boix-Fuster, Emili, Marina Àlamo, Mireia Galindo, and F. Xavier Vila i Moreno. 2007. Corpus de varietats socials. Materials de treball. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Vila i Moreno, F. Xavier, Emili Boix-Fuster i Núria Alturo (a cura de). 2006. Integrar, des de la fragilitat? Societats plurilingües davant els reptes de les immigracions multilingües: Suïssa, Brussel·les, Luxemburg, Quebec i Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Torres, Joaquim (coord.), F. Xavier Vila i Moreno, Albert Fabà, Vanessa Bretxa i Riera, Natxo Sorolla, i Miquel Àngel Pradilla. 2006. Enquesta sobre els usos lingüístics a Andorra 2004. Llengua i societat a Andorra en els inicis del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència, Secretaria General de Política Lingüística.

Pons, Eva i F. Xavier Vila i Moreno. 2005. Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004). Barcelona: Observatori de la Llengua.

Torres, Joaquim (coord.), F. Xavier Vila i Moreno, Albert Fabà, Vanessa Bretxa, i Miquel Àngel Pradilla Cardona. 2005. Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003. Llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle XXI. Barcelona: Secretaria General de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya.

Vila i Moreno, F. Xavier (coord.), Joan Melià Garí, Joaquim Torres i Pla, Brauli Montoya Abat, and Sorolla Vidal. 2005. Les dades lingüístiques del cens de l’any 2001: alguns dubtes i limitacions. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Payrató, Lluís i F. Xavier Vila i Moreno (dirs.). 2004. Les llengües a Catalunya. Cicle Joan Coromines III. Barcelona: Fundació Caixa de Sabadell. Vila i Moreno,

F. Xavier (ed.) 2004. Monogràfic: ‘El model lingüístic escolar a Catalunya: balanç i reptes’. LSC-Llengua, societat i comunicació. Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona, vol. 1.

Farràs i Farràs, Jaume, Joaquim Torres i Pla, i F. Xavier Vila i Moreno. 2000. El coneixement del català 1996. Mapa sociolingüístic de Catalunya. Anàlisi de l’Enquesta Oficial de Població de 1996. Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

Boix i Fuster, Emili i F. Xavier Vila i Moreno. 1998. Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel.

Anuncis
%d bloggers like this: