Treballs de màster dirigits / Masters thesis directed

2017

Elliott, Nicole (2017) A critical analysis of the communication and discourse strategies used by Catalan universities to attract international students to English-medium instruction programmes. Tesi per a l’obtenció del Màster en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües, Universitat de Barcelona, 206-2017.

Kalinina, Olga (2017) Discourses on children’s education and language development by Russian transnational residents in Barcelona. Tesi per a l’obtenció del Màster en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües, Universitat de Barcelona, 206-2017.

Kamenská, Nicole (2017) Mutual intelligibility among closely related languages: The case of Slovaks and Czechs. Tesi per a l’obtenció del Màster en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües, 206-2017, Universitat de Barcelona.

2015

Hidalgo, Julià. (2015) L’alternança de codi en la radiotelevisió en català. Treball final de Màster, Màster Oficial Estudis Avançats en llengua i literatura catalanes, 2014-2015, Universitat de Barcelona.
Enders, Aimeee. (2015) Strengths and Weaknesses of Native and Non-native English Teachers Student Preferences and Perceptions in Barcelona. Tesi per a la consecució del Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües, Universitat de Barcelona.

 

Pastor Pastor, Davínia (2015) From Primary to Secondary School: A Case Study of Changes in Language Attitudes among Students of the Bilingual Programs in Alacant. Tesi per a l’obtenció del Màster en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües, Universitat de Barcelona.

Cary-Brown, Douglas (2015) The effects of studying in English on UAE undergraduate Students’ Language Use and Attitudes. Treball final de Màster, Màster LAALCM 2013-2014. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona, Barcelona, defensada el 17 febrer.

2014

Manuel, Ruben (2014) Studying Catalan as an L2 in a Foreign Context: Who And Why. Learners’ profile, attitudes and motivations. Treball final de Màster, Màster LAALCM 2013-2014. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona, Barcelona, defensada el 16 juliol.

Osvath, Alexandra K. (2014) “Mind the gaps: A comparison of pronominalforms of address in the Spanish and Catalanspoken by students in Barcelona” Treball final de Màster, Màster LAALCM 2013-2014. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona, Barcelona, defensada el 15 juliol.

Vaiarello, Nicola (2014) Liceo Scientifico Italiano di Barcellona: analisi di un contesto educativo plurilingüe. Tesi di laurea specialistica/magistrale in Linguistica teorica e applicata alle lingue. Università di Pavia, 29 Aprile. [co-dirigida amb Maria Chini, Università di Pavia]

2013

Garcia Sebastià, Josep Vicent. 2013. La política lingüística autonòmica i local del Partit Popular envers el valencià a Alacant. Una aproximació al model popular a partir de l’educació obligatòria i dels usos lingüístics de dependència municipal. Treball final de Màster, Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials 2012-2013. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Valls Domedel, Montserrat. 2013. Elaboració del projecte lingüístic de centre de la llar d’infants Els Gegants de la Torre. Treball final de Màster, Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials 2012-2013. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Gresa Barbero, Deva. 2013. “El català en l’àmbit de la gastronomia del Pròxim Orient i el nord d’Àfrica als restaurants de Barcelona. Entre el paisatge lingüístic i la implantació”. Treball final de Màster, Màster Oficial Estudis Avançats en llengua i literatura catalanes, 2012-2013. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Pérez Xaus, Alba. 2013. “Escola i autoconfiança lingüística a Catalunya. L’autoconfiança lingüística en l’alumnat de sisè de primària de Sant Just Desvern i Sant Joan Despí”. Treball final de Màster, Màster Oficial Estudis Avançats en llengua i literatura catalanes, 2012-2013. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Torres Purroy, Helena. 2013. Language Ideologies of Greeks in a Transnational Context of Official Bilingualism: Exploring New Chances for the Language Varieties of Greece. Treball final de Màster, Màster LAALCM 2011-2012. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Icardi, Hugo. 2013. Losing Ground. Language Shift and Maintenance Among Mengrelian Expatriates. Treball final de Màster, Màster LAALCM 2011-2012. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Vila Borrellas, Elisabet. 2013. The relation between Catalan ethno-national identity and Catalan oral competence in students of first year of ESO. Treball final de Màster, Màster LAALCM 2011-2012. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona, Barcelona.

2012

Sendra i Rovira, Montserrat. 2012. “Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d’escolars de primera llengua castellana i la seva l’evolució lingüística (de 6è de primària a 1r d’ESO).” Treball final de Màster, Màster Oficial Estudis Avançats en llengua i literatura catalanes, 2011-2012. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Subarroca i Admetlla, Anna. 2012. “Bases per a un projecte lingüístic de l’Escola Pia Sant Antoni.” Treball final de Màster, Màster Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials 2011-2012. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Font Trasserra, Marc. 2012. “Estudi de la gestió del multilingüisme de dues escoles estrangeres a Catalunya: Escola Suïssa i Col·legi Hatikva.” Treball final de Màster, Màster ALGEMSE 2011-2012. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Chavarría Rodríguez, Mª Luisa. 2012. “Acceso. Content in context.” Treball final de Màster, Màster ALGEMSE 2011-2012. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Pratdesaba i Serra, Meritxell. 2012. “Estudi sobre la gestió lingüística de l’Hospital General de Vic.” Treball final de Màster, Màster Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials 2011-2012. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Aragón i López, Alba. 2012. “informe de la gestió i la política lingüística de la Fundació Pere Tarrés.” Treball final de Màster, Màster Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials 2011-2012. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Walls, Francesca. 2012. “Bridging the Home-School gap: The Language Decisions of British Parents Raising Children in a Plurilingual Environment.” Treball final de Màster, Màster LAALCM 2011-2012. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Gresa, Deva. 2012. “Estudi d’implantació terminològica en els restaurants de cuina àrab de Gràcia i l’Eixample.” Treball de grau, Departament de Filologia Catalana.

2011

Flors, Avel·lí. 2011. «Les ideologies lingüístiques dels joves de 4t d’ESO de Mataró (2010-2011).» Treball de recerca del màster oficial Estudis Avançants en llengua i literatura catalanes, 2010-2011. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Herrera i Guardiola, Laia. 2011. “Informe de la política lingüística de la Jove Cambra de Barcelona.” Treball final de Màster, Màster Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials 2010-2011. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

2009

Buquet i Xirau, Eva. 2009. “La presència del català als webs del sector del turisme de ‘sol i platja’: el cas de Lloret de Mar.” Treball final de Màster, Màster Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials 2008-2009. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

2008

Gomàriz i Auró, Eva. 2008. “Competència i actituds lingüístiques de l’alumnat de sisè d’educació primària de Vic.” Treball per a l’obtenció del DEA. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

2006

Mercadal Moll, Toni. 2006. “La toponímia i el conflicte lingüístic a Menorca. La consonant més anomenada: Maó i la Batalla de la Hac.” Treball de doctorat per a l’obtenció del DEA. Doctorat “Variació en el llenguatge”. Curs 2005-2006. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

2003

Fukuda, Makiko. 2003. “Col·legi Japonès de Barcelona. Ideologies lingüístiques d’una comunitat expatriada a Catalunya.” Treball d’investigació DEA. Doctorat “Variació en el llenguatge”Curs 2001-2002. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.

Fukuda, Makiko. 2003. “Usos lingüístics dels japonesos residents a Catalunya: el cas de les famílies a l’Escola Complementària de Barcelona.” Treball d’investigació DEA. Doctorat “Variació en el llenguatge” Curs 2001-2002. Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.

Anuncis
%d bloggers like this: